NUOMOS TAISYKLĖS (2023-05-08 redakcija)

 

Šios Nuomos taisyklės (toliau - Taisyklės) yra taikomos naudojantis nuomos paslaugomis Have.Rent, kurios teikiamos internetu ir/arba Jums atvykus į mūsų biurą.

Jeigu Taisyklių nuostatos Jums nepriimtinos, prašome Have.Rent nuomos paslaugomis nesinaudoti. Jeigu turite bet kokių su Taisyklėmis susijusių klausimų, prašome rašykite mums [email protected] ir mes nedelsdami Jums atsakysime.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Have.Rent nuomos paslaugas Jums teikia VšĮ 29, 305552393, Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius, +370 (648) 95 666[email protected] (toliau taip pat – HR).

1.2. HR sudaro Jums galimybę išsinuomoti interneto puslapyje www.have.rent (toliau – El. parduotuvė) išvardintus įvairios paskirties laisvalaikio daiktus (toliau - Daiktai) toliau šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. SVARBU: Jums būtina susipažinti su El. parduotuvėje skelbiama informacija (įskaitant užstato dydį bei Daiktų naudojimo instrukcijas) net ir tada, kai Daiktus nusprendėte išsinuomoti HR parduotuvėje.

1.4. Atkreipiame dėmesį, kad HR nuomai siūlomas Daiktų asortimentas gali kisti, o HR disponuojamas Daiktų kiekis yra ribotas. Todėl negalime suteikti Jums garantijos, kad bet kuriuo metu galėsite išsinuomoti bet kurį El. parduotuvėje nurodytą Daiktą.

1.5. Daiktai nėra parduodami. Daiktai yra ir nuomos laikotarpiu išlieka HR nuosavybe.

1.6. Daiktai yra nuomojami ne trumpesniam nei 1 (vienos) paros ir ne ilgesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui.

1.7. Daiktai nuomojami tik pilnamečiams fiziniams asmenims. Nepilnamečiams Daiktus gali išnuomoti jų atstovai pagal įstatymą – tėvai arba globėjai. Tokiu atveju tėvai/globėjai prisiima visišką atsakomybę už šių Taisyklių laikymąsi ir nepilnamečių naudojimosi Daiktais teisėtumą, tinkamumą ir bet kokią iš tokio naudojimosi galimai kylančią žalą patiems nepilnamečiams, HR ir/ar tretiesiems asmenims.

1.8. SVARBU: HR Daikto nuomininku laiko asmenį, kuris atliko mokėjimą už nuomą. Jeigu užsakymą pateikiate internetu ir mokate internetinėmis priemonėmis, turite užtikrinti, kad mokėjimas už nuomą būtų atliktas iš Jūsų (faktiškai Daiktą išsinuomojančio asmens) sąskaitos.

1.9. Išsinuomoti Daiktai negali būti jokio Jūsų sudaromo sandorio objektu. Jūs, kaip Daiktų nuomininkas, neturite teisės Daiktų perleisti ar subnuomoti tretiesiems asmenims, ar bet kokiu būdu Daiktą apsunkinti (pvz., įkeisti, užstatyti ir pan.).

1.10. Jūs, kaip Daikto nuomininkas, turite teisę Daiktu naudotis pagal jo paskirtį, tačiau negalite Daikto keisti, modifikuoti ar daryti jam bet kokį su naudojimu nesusijusį fizinį poveikį (pvz., taisyti, ardyti, atlikti bet kokius pagerinimus ir pan.).

1.11. Išsinuomotais Daiktais privalote naudotis apdairiai ir protingai, atsižvelgiant į naudojimo instrukcijose pateiktus nurodymus.

1.12. Naudojantis Have.Rent nuomos paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka yra apskaičiuojamas ir mokamas Daiktų nuomos mokestis ir užstatas. Jokių kitų mokėjimų iš Jūsų nebus reikalaujama.

1.13. Formuodami ir El. parduotuvėje pateikdami nuomos užsakymą, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis; patvirtintas nuomos užsakymas ir šios Taisyklės tampa nuotoline nuomos sutartimi tarp Jūsų (nuomininko) ir HR (nuomotojo), kurios privalu laikytis abiem sutarties šalims. Susipažinimas su šiomis Taisyklėmis ir nuomos užsakymo pateikimas El. parduotuvėje taip pat reiškia Jūsų, kaip nuomininko, prašymą, kad nuotolinė sutartis dėl Daiktų nuomos būtų vykdoma iš karto, nepasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje numatytam nuotolinės sutarties atsisakymo terminui (kuris šių Taisyklių parengimo momentui yra 14 dienų).

1.14. Jeigu nuomos užsakymą pateiksite HR parduotuvėje, su Jumis pasirašysime Susitarimą (specialiąsias sutarties sąlygas), kuris kartu su šiomis Taisyklėmis taps nuomos sutartimi tarp Jūsų (nuomininko) ir HR (nuomotojo), kurios privalu laikytis abiem sutarties šalims.

 

2. Nuomos užsakymas El. parduotuvėje

2.1. Norėdami išsinuomoti Daiktus El. parduotuvėje, turite atlikti šiuos veiksmus:

2.1.1. Pasirinkti El. parduotuvėje norimą Daiktą;

2.1.2. Nurodyti nuomos pradžios ir nuomos pabaigos terminą.

2.1.3. Įdėti Daiktą į rezervuojamų Daiktų krepšelį, spaudžiant mygtuką „Dėti į krepšelį“

2.1.4. Jeigu pageidaujate Daiktus atsiimti HR biure, tačiau manote, kad to nepadarysite pats, grafoje „Rekvizitai sąskaitai/kiti komentarai“ prašome nurodyti vardus ir pavardes tų asmenų, kuriems galėsime atiduoti Jūsų išsinuomotus Daiktus

2.1.5. Patikrinus krepšelyje esančių Daiktų sąrašą ir įsitikinus, kad jis atitinka Jūsų poreikius, spausti mygtuką „Užsakyti“;

2.1.6. Nurodyti savo kontaktinę informaciją – veikiantį elektroninio pašto adresą ir naudojamą mobilaus telefono numerį;

2.1.7. Pasirinkti atsiėmimo vietą;

2.1.8. Pateikti užsakymą spaudžiant mygtuką „Pateikti užsakymą”

2.1.8. Atlikti apmokėjimą už nuomą;

2.1.9. Pateikti savo, kaip nuomininko, asmens dokumento kopiją HR elektroniniu paštu [email protected]. Asmens dokumento kopijos pateikti nereikia tuo atveju, jeigu bendra nuomai užsakomų Daiktų vertė (kuri atitinka bendrą užstato vertę), įvertinant visus galiojančius/vykdomus Jūsų užsakymus, yra mažesnė nei 100 (vienas šimtas) Eur. Jeigu pasirinkote užsakytus Daiktus atsiimti HR parduotuvėje ir tai padarysite pats asmeniškai, asmens dokumento kopijos galite nesiųsti elektroniniu paštu, tačiau prašysime leisti ją padaryti HR parduotuvėje, Daiktų atsiėmimo metu.

2.2. Apie nuomos užsakymo patvirtinimą būsite informuoti elektroniniu laišku. Užsakymas traktuojamas kaip patvirtintas, o Jūsų norimi Daiktai yra laikomi rezervuotais nuo mokėjimo už nuomą įvykdymo (lėšų patekimo į HR banko sąskaitą) ir Jūsų asmens dokumento kopijos (jeigu reikalinga) gavimo momento. Vien Daiktų pasirinkimas, įdėjimas į krepšelį ar bet kokių kitų veiksmų atlikimas savaime nereiškia, kad nuomos užsakymas yra patvirtintas ar kad Daiktai Jums rezervuoti.

2.3. Jeigu šiose Taisyklėse numatytais atvejais (t. y. nuomodami 100 (vieno šimto) Eur ar didesnės bendros vertės Daiktus ir pasirinkę atsiėmimą vienoje iš HR parduotuvių, kai Daiktus atsiima Jūsų nurodytas asmuo) atliekate mokėjimą, tačiau neatsiunčiate savo asmens dokumento kopijos, Jūsų užsakymas nėra patvirtinamas ir nėra vykdomas, o sumokėtos lėšos grąžinamos į Jūsų banko sąskaitą.

2.4. Jeigu užsakymas El. parduotuvėje pateikiamas ir patvirtinamas darbo dieną iki 13 val., HR jį paruošia atsiėmimui tą pačią darbo dieną. Užsakymai, pateikti ir patvirtinti po 13 val., galo būti paruošiami atsiėmimui tik kitą artimiausią darbo dieną.

 

3. Daiktų atsiėmimo HR parduotuvėse sąlygos

3.1. HR parduotuvių adresai ir darbo laikas nurodytas El. parduotuvėje.

3.2. Daiktų atsiėmimas HR parduotuvėse yra nemokamas.

3.3. Daiktus galite atsiimti prieš tai paskambinę El. parduotuvėje nurodytu telefonu, ne anksčiau kaip kitą artimiausią darbo dieną po užsakymo pateikimo ir patvirtinimo, nebent, paskambinus telefonu, Jums būtų nurodyta kitaip.

3.4. Išsinuomotus Daiktus HR parduotuvėse atiduosime Jums – nuomos užsakymą pateikusiam asmeniui, prieš tai patikrinę Jūsų asmens tapatybės dokumentą. Jeigu asmens tapatybės dokumento kopijos neteikėte elektroniniu paštu (o ji yra būtina, atsižvelgiant į bendrą nuomojamų Daiktų vertę), Daiktus Jums atiduosime tik padarę asmens tapatybės dokumento kopiją HR parduotuvėje.

3.5. Jeigu užsakyme nurodėte, kad Daiktus atsiims kitas asmuo, Daiktus atiduosime Jūsų įvardintam asmeniui, prieš tai patikrinę jo asmens tapatybę.

3.6. Jeigu užsakyme neįvardinote kitų asmenų, kurie galėtų atsiimti Jūsų užsakytus Daiktus, tačiau dėl susidariusių aplinkybių jų negalite pasiimti pats, galite informuoti HR apie tai elektroniniu paštu [email protected], įvardindami asmenį, kuris atsiims Jūsų užsakytus Daiktus. Jeigu nesate pateikę asmens dokumento kopijos (o ji pagal šias Taisykles yra reikalinga), prie laiško pridėkite ir savo asmens dokumento kopiją. Daiktus atiduosime Jūsų elektroniniame laiške nurodytam asmeniui, patikrinę jo asmens tapatybės dokumentą.

3.7. Jeigu, atvykę atsiimti Daiktų, HR parduotuvėje nuspręsite išsinuomoti papildomų, Jūsų užsakyme neįtrauktų Daiktų, galėsime sudaryti nuomos sutartį šių Taisyklių 4-oje dalyje aprašyta tvarka.

 

4. Nuomos užsakymas HR parduotuvėje

4.1. Daiktus galite išsinuomoti atvykę į vieną iš HR parduotuvių.

4.2. HR parduotuvėje suteiksime Jus dominančią informaciją, tačiau pabrėžiame, kad susisteminti ir pilni duomenys apie Daiktus, galiojančias nuomos kainas, užstatų dydžius, naudojimo instrukcijas ir kt., o taip pat šių Taisyklių tekstas yra pateikiamas El. parduotuvėje ir Jums yra būtina su šia informacija susipažinti.

4.3. Pateikdami nuomos užsakymą HR parduotuvėje, turėsite HR darbuotojams nurodyti konkrečius Daiktus, nuomos terminus, savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją – veikiantį elektroninio pašto adresą ir naudojamą mobilaus telefono numerį. Šios informacijos pagrindu bus parengtas rašytinis Susitarimas.

4.4. Prašysime pateikti Jūsų asmens dokumentą ir (jeigu bendra nuomai užsakomų Daiktų vertė (kuri atitinka bendrą užstato vertę), įvertinant visus galiojančius/vykdomus Jūsų užsakymus, bus 100 (vienas šimtas) Eur ir daugiau), nuomos sutarties vykdymo tikslais padarysime bei saugosime Jūsų asmens dokumento kopiją.

4.5. Jums atlikus mokėjimą už nuomą ir užstatą bei pasirašius Susitarimą, Daiktus perduosime Jums naudojimui.

5. Nuomos kaina

5.1. Daiktų nuomos kaina yra nurodyta El. parduotuvėje esančiame kiekvieno Daikto apraše ir skaičiuojama eurais už 1 (vieną) nuomos parą (bendra mokėtina suma už Daikto nuomą apskaičiuojama padauginant paros nuomos kainą iš nuomos parų skaičiaus). Daiktų siuntimo Jums ir grąžinimo HR laikotarpis į nuomos terminą neįskaičiuojamas.

5.2. Pateikiant užsakymą, prie Daiktų nuomos kainos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama ir pridedama Daiktų pristatymo/grąžinimo kaina.

5.3. Jums vėluojant grąžinti išsinuomotus Daiktus, toliau skaičiuojamas nuomos mokestis pagal tuo metu galiojančias Daiktų nuomos kainas. Šis nuomos mokestis išskaitomas iš Jūsų užstato šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

6. Mokėjimo būdai

6.1. Apmokėjimas už nuomą yra išankstinis, atliekamas užsakymo pateikimo metu, dar iki Jums gaunant norimus Daiktus.

6.2. Apmokėti už nuomą galima: (a) naudojantis El. parduotuvėje išvardintų bankų internetinės bankininkystės paslaugomis; (b) atliekant banko pavedimą į El. parduotuvėje nurodytą HR banko sąskaitą; (c) banko kortele ar grynais pinigais, kai nuomos užsakymą pateikiate HR parduotuvėje.

6.3. El. parduotuvėje nuomos užsakymą pateikiančio asmens tapatybę nustatome ir Daikto nuomininku laikome asmenį, kuris internetinėmis priemonėmis atliko mokėjimą už nuomą. Todėl turite užtikrinti, kad mokėjimas už nuomą būtų atliktas iš Jūsų (o ne, pvz., šeimos nario ar draugo) banko sąskaitos. Mokėtojo tapatybė turi atitikti asmens, kurio asmens dokumento kopija pateikiama HR, tapatybę (jeigu asmens dokumento reikalaujama, atsižvelgiant į nuomojamų Daiktų vertę).

7. Daiktų kokybė ir būklė

7.1. Nuomai teikiami Daiktai nėra (gali nebūti) nauji, tačiau HR užtikrina, kad jie yra tinkami naudoti pagal paskirtį. Natūralus Daiktų nusidėvėjimas nėra Daiktų kokybės trūkumas.

7.2. Daiktų naudojimosi instrukcijos (internetinė nuoroda į jas) yra pateikiamos El. parduotuvėje esančiame kiekvieno Daikto apraše. Pateikdami Daiktų nuomos užsakymą, Jūs tuo pačiu patvirtinate, kad su Daiktų naudojimosi instrukcijomis esate susipažinę ir įsipareigojate užtikrinti, kad instrukcijų būtų laikomasi visu naudojimosi Daiktais metu.

7.3. Jeigu Daiktus atsiimate HR biure, Daiktų kokybė ir būklė patikrinama ir abiejų šalių patvirtinama jų perdavimo metu.

 

8. Užstatas

8.1. Užstato sumokėjimas yra būtina Daiktų nuomos sąlyga.

8.2. Užstato dydis yra nurodytas El. parduotuvėje daiktų krepšelyje bei užsakymo lange (checkout). Užstatas už Daiktus yra sudėtinis. Tai reiškia, kad nuomodami du ar daugiau Daiktus, turite pareigą sumokėti užstatų už visus Daiktus sumą.

8.3. Užstatas už Daiktus mokamas Daiktų atsiėmimo metu. Atsiimant Daiktus HR parduotuvėje, užstatas mokamas biuro darbuotojui grynais pinigais arba banko kortele;

8.4. Jums grąžinus išsinuomotus Daiktus, HR juos patikrina ir nedelsiant priima sprendimą dėl užstato.

8.5. HR turi teisę panaudoti Jūsų užstatą šiais atvejais:

8.5.1. Grąžinus dėl netinkamo naudojimo ar laikymo nepilnai ar netinkamai veikiantį, sugadintą, pakeistą (modifikuotą, „pagerintą“ ar pan.), nepilnos komplektacijos, dėl Jūsų įvestų slaptažodžių ar kitų priežasčių nenaudotiną Daiktą, užstatas naudojamas tiek, kiek reikalinga remonto išlaidoms ir/ar HR patirtai žalai padengti;

8.5.2. Daiktus grąžinus pavėluotai, iš užstato išskaičiuojamas papildomas nuomos mokestis už pavėluotą laiką, atsižvelgiant į nuomos kainas, galiojančias Daiktų grąžinimo metu. Kai už vėlavimą skaičiuojamas papildomas nuomos mokestis viršija užstato sumą, Daiktas laikomas negrąžintu.

8.6. Jeigu grąžinti Daiktai nepažeisti ir jų būklė nepakitusi (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), užstatas yra grąžinamas. Daiktus grąžinant HR parduouvėje, užstatą grąžina biuro darbuotojas grynais pinigais (jeigu mokėjote grynais pinigais) arba į Jūsų banko kortelės sąskaitą (jeigu užstatą mokėjote banko kortele);

 

9. Daiktų grąžinimas

9.1. Pasibaigus nuomos terminui, Daiktus privalote grąžinti.

9.2. Jeigu Daiktų negrąžinate, HR reikalaus atlyginti patirtą žalą, kurią sudaro negrąžintų Daiktų vertė, visos su žalos išieškojimu susijusios išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, administracinėmis bei teisinės pagalbos išlaidomis) bei HR negautos pajamos.

9.3. Išsinuomoti Daiktai atsiimti vienoje iš HR parduotuvių, turi būti grąžinti ten pat, ne vėliau kaip artimiausią parduotuvės darbo dieną po nuomos termino pasibaigimo, prieš tai paskambinus El. parduotuvėje nurodytu telefonu.

9.4. Privaloma grąžinti pilnos komplektacijos Daiktus, tokios būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

9.5. Grąžinami Daiktai neturi būti susieti su Jūsų įrenginiais, apsaugoti Jūsų slaptažodžiais ar kitaip panaikintos ar apsunkintos galimybės jais naudotis kitiems asmenims. Turi būti atstatyti gamykliniai grąžinamų Daiktų nustatymai.

9.6. Jeigu grąžinamų Daiktų atmintyje yra likę Jums priklausančios vaizdo ar garso medžiagos, HR ją nedelsiant ištrins. Tokiu atveju Jūs pripažįstate, kad neturi pagrindo reikšti pretenzijų nei dėl medžiagos sunaikinimo, nei dėl Jūsų privatumo pažeidimo.

10. Nuomos termino pratęsimas

10.1. Apie pageidavimą pratęsti nuomos terminą privalote informuoti HR bet kuriuo El. parduotuvėje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, telefonu, per Facebook ir kt.), ne vėliau kaip paskutinę nuomos termino darbo dieną iki 13 val. Informuodami turite aiškiai nurodyti pradinio nuomos užsakymo duomenis (Nr., datą) ir naują pageidaujamą nuomos terminą. Jeigu galimybė pratęsti nuomos terminą yra, HR apie tai praneš Jums elektroniniu laišku arba telefonu, kartu nurodydamas ir būtiną primokėti nuomos mokestis. Nuomos terminas laikomas pratęstu nuo to momento, kai Jūs atliekate papildomo nuomos mokesčio pervedimą ir pinigai pasiekia El. parduotuvėje nurodytą HR banko sąskaitą.

10.2. SVARBU: Nuomos termino pratęsimo laikotarpiu nuomos mokestis nėra dengiamas iš Jūsų sumokėto užstato; už pratęstą nuomos laikotarpį privalote papildomai iš anksto sumokėti.

10.3. Pasibaigus maksimaliam 1 (vienerių) metų nuomos laikotarpiui, dėl Daiktų nuomos galite sudaryti naują sutartį tuo metu galiojančiomis sąlygomis. Visus Jums kylančius naujos sutarties sudarymo klausimus galime išspręsti susisiekus el. paštu [email protected].

 

11. Teisė atsisakyti nuomos sutarties/nuomos santykių nutraukimas anksčiau termino

11.1. Atsisakyti nuomos sutarties/nutraukti nuomos santykius anksčiau termino galite šiomis sąlygomis:

11.1.1. Jeigu nusprendžiate atsisakyti nuomos sutarties laikotarpiu iki išsinuomotų Daiktų atsiėmimo, tai galite padaryti informuodami HR elektroniniu paštu [email protected]. HR grąžins Jums: (i) visą (100 proc.) už nuomą sumokėtą pinigų sumą, jeigu nuomos užsakymą atšauksite likus ne mažiau nei savaitei iki nuomos termino pradžios; (ii) pusę (50 proc.) už nuomą sumokėtos pinigų sumos, jeigu nuomos užsakymą atšauksite likus mažiau nei savaitei iki nuomos termino pradžios. Daiktų grąžinimo išlaidos (jeigu tokios būtų patirtos) tenka Jums.

11.1.2. Jeigu nusprendžiate atsisakyti nuomos sutarties po išsinuomotų Daiktų pristatymo, galite grąžinti Daiktus anksčiau, nei pasibaigs nuomos terminas. HR grąžins Jums pusę (50 proc.) nuomos mokesčio permokos. (Permoka bus apskaičiuojama iš sumokėtos nuomos mokesčio sumos atimant nuomos mokesčio sumą už faktinį Daikto nuomos laikotarpį, kurio pabaiga nustatoma pagal Daikto grąžinimo HR biure datą.).

11.2. Nuomos permokos lėšos grąžinamos į Jūsų sąskaitą banke arba grynais pinigais (kai Daiktus išsinuomojote HR parduotuvėje ir už nuomą atsiskaitėte grynais pinigais), kai tik išsinuomoti Daiktai bus grąžinti HR.

11.3. HR paaiškina, o Jūs kaip nuomininkas, patvirtinate suprantantis, kad šiose Taisyklėse nustatytas grąžintino nuomos mokesčio dydis yra teisingas ir pagrįstas, atitinkantis HR praradimus dėl išankstinio nuomos santykių nutraukimo ir Jūsų veiksmais apribotų galimybių rezervuoti tuos pačius Daiktus kitiems potencialiems klientams ir gauti iš jų nuomos pajamas.

 

12. Atsakomybė

12.1. Išsinuomodami Daiktus Jūs įsipareigojate jais naudotis nepažeisdami Lietuvos Respublikos teisės aktų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

12.2. HR nėra atsakinga už bet kokią žalą, kuri gali būti padaryta Jums, Jūsų turtui ar tretiesiems asmenims bei jų turtui neteisingai, netinkamai ar neteisėtai naudojantis Daiktais.

12.3. HR nėra atsakinga, jeigu naudojimosi Daiktais metu Jums buvo paskirtos baudos ar pritaikytos kitokios atsakomybės priemonės.

12.4. Jūs (kaip nuomininkas), o ne HR (kaip nuomotojas) esate atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų, taip pat dėl bet kokių baudų ar kitų sankcijų, susijusių su Daiktų naudojimu.

12.5. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant valstybines institucijas) bet kokias su Daiktų naudojimu susijusias pretenzijas pareiškia tiesiogiai HR, Jūs (kaip faktinis naudotojas) įsipareigojate prisiimti (kompensuoti HR) visus su šiomis pretenzijomis susijusius kaštus, įskaitant ir teisinės pagalbos išlaidas, jeigu jos būtų patirtos.

12.6. HR atsakomybė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

13. Asmens duomenys

13.1. HR renka ir saugo tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nuomos sutarties vykdymui (įskaitant ir susidariusių įsiskolinimų išieškojimą).

13.2. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir priemonės aprašytos HR Privatumo politikoje.

13.3. Pateikdami nuomos užsakymą Jūs patvirtinate, kad visi jame nurodyti duomenys yra teisingi, kad nuomos sutarties vykdymo tikslais pateikiamas asmens dokumentas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris priklauso Jums ir yra galiojantis/ veikiantis, kad vykdydami nuomos sutartį naudositės tik asmeniškai Jums priklausančiomis banko kortelėmis ir banko sąskaitomis.

14. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

14.1. Šalių santykiams, susijusiems su nuoma pagal šias Taisykles yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Šios Taisyklės yra skelbiamos El. parduotuvėje ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14.3. HR turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, El. parduotuvėje paskelbdamas naujausią jų redakciją. Nauja Taisyklių redakcija taikoma tiems nuomos santykiams, kurie prasideda jau po naujos Taisyklių redakcijos paskelbimo, nebent ankstesnėje Taisyklių redakcijoje būtų nurodyta kitaip.

14.4. Visi tarp Jūsų ir HR kylantys ginčai ir nesutarimai sprendžiami geranoriškų derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turėdami bet kokių nusiskundimų, kreipkitės į HR elektroniniu paštu [email protected].