Privatumo politika

 

VšĮ 29, juridinio asmens kodas 305552393, Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas) saugo interneto svetainės www.have.rent  (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Naudodamiesi Svetaine ir (arba) teikdami asmens duomenis Duomenų valdytojui, suprantate ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Jeigu nesutinkate su šia privatumo politika, Duomenų valdytojas rekomenduoja nenaudoti Svetainės arba neteikti Duomenų valdytojui asmens duomenų.

1. Kokius asmens duomenis Duomenų valdytojas renka, saugo ir naudoja?

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir mes tvarkome:

 • Vardas, pavardė;
 • Telefono Nr.;
 • Gimimo data;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Adresas;
 • Kita informacija, kurią Jūs pateikiate.

 

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam Duomenų valdytojo darbuotojų ir mūsų įmonės IT, teisines, personalo paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

2. Kokiu būdu mums tampa prieinami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate užsiregistravę Svetainėje, mums parašę elektroniniu paštu, paskambinus, ar kitaip susisiekus.

3. Slapukai

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Analitiniai slapukai: įrašo Jūsų pasirinkimus ir veiklą interneto svetainėje mūsų arba trečiųjų šalių statistinei analizei sekant Jūsų pasirinkimus ir naršymo elgseną pateikiant Jums suasmenintus reklaminius skelbimus.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Mūsų interneto svetainėje yra šie slapukai:

Informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas
Galiojimo laikas
Tipas
_fbp
Facebook slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas reklamos optimizavimui.
3 mėnesiai
Reklaminis
fr
Facebook slapukas, skirtas Facebook svetainėje rodomai reklamai, net ir neregistruotiems vartotojams.
3 mėnesiai
Reklaminis
_landing_page
Slapukas, kuris analizuoja vartotojus, kurie yra nukreipiami.
14 dienų
Funkcinis
_ga
Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
2 metai
Analitinis
_gid
Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
1 diena
Analitinis
_gat_gtag_UA_195240574_1
-
1 minutė
Kita
_gat
Šiuos slapukus įdiegė „Google Universal Analytics“, kad sumažintų užklausų rodiklį ir apribotų duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse.
1 minutė
Veiklos

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios Svetainės dalyse.

 1. ryšių su klientais/tiekėjais ar kitais trečiaisiais asmenimis puoselėjimas, kūrimas ir vystymas;
 2. Duomenų valdytojo paslaugų klientams tiekimas bei gaminių ir paslaugų kokybės, funkcionalumo ir saugos užtikrinimas;
 3. Duomenų valdytojo paslaugų plėtojimas;

Duomenų valdytojas gali atskleisti ir perduoti Jūsų asmens duomenis už ES arba EEE ribų, laikydamasi galiojančių teisės aktų apribojimų taip, kaip nurodyta toliau:

 • pagal duomenų subjekto sutikimą; arba
 • jei galiojantys įstatymai nenurodo kitaip.

Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose, kurie gali tvarkyti duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su pakeitimais.

5. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas bei asmens duomenų saugos principai

Jūsų asmens duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo, prisijungus prie savo paskyros Svetainėje. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams arba duomenų subjektas pareikalauja asmens duomenis pašalinti, jie bus nedelsiant sunaikinti, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Duomenų valdytojas užtikrina patalpų, kuriuose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Duomenų valdytojas imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Pranešimai asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju teikiami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).

6. Jums garantuojamos teisės

 1. Duomenų valdytojas garantuoja šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
 2. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 3. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 4. prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 6. prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 7. prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 8. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

7. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums adresu [email protected].

8. Politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią privatumo politiką apie tai pranešdama Svetainėje. Tolimesnis Jūsų naudojimasis Svetaine reiškia šių taisyklių laikymąsi.